Projekty

Ďakujeme z celého srdca účastníkom, ktorí prišli a nám pomohli na našej sobotňajšej akcii (29.9.2018), čistenie a strih zeleného bludiska v Šamoríne.

Výsadba drevín popri chodníku na ceste zo Šamorína do Čilistova s popisnými tabuľkami ku každej drevine.

Pomoc pri výsadbe a realizácii bludiska firmou www.dreviny.sk – následná údržba 2x ročne (tvarovanie a strih, čistenie od smeti, odstránenie bio odpadu)

Návrh projektu revitalizácie výsadby zelene v Základnej škole Dunajská Lužná.

Polievanie vysadených stromov v lete počas horúčav (sú bez závlahy, chýba dážď).

Presadenie darovaných drevín zo súkromných záhrad na verejných miestach bez zelene.

Nadchádzajúce podujatia

There are no up-coming events