Našim cieľom je šírenie lásky k Zemi a ľuďom aktivitami a činnosťami v rôznych oblastiach.

Sme občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2018 na podnet dobrovoľníkov, ktorý sa rozhodli pomáhať okoliu mať krajší a kvalitnejší život a prostredie na základe spolupráce jej členov a za podpory firiem, samosprávy a nadácií, ktoré sa týmto oblastiam venujú a ich podporujú.

V našom okolí rastie percento ľudí, ktorí potrebujú pomoc so starostlivosťou a pomocou počas dňa a najmä vo voľnom čase. Postupne zisťujeme, že zdravá časť obyvateľstva o nich vie len málo a podmienky pre ich sebarealizáciu sú vo veľkej časti Slovenska ešte v plienkach, ak vôbec. Chceli by sme vytvoriť také príležitosti, ktoré pomôžu rodičom aj deťom so špeciálnymi potrebami tráviť kvalitne voľný čas a posúvať rodinu smerom dopredu. Ide o krúžky, centrá, odborníkov, ktorí by sa im venovali v oblasti športu, kultúry, manuálnej tvorby a iné, kde by sme túto skupinu ľudí podporovali s samostatnosti a úspechom.

Mnohí z nás hľadajú riešenia ako pomôcť ľuďom bez domova, alebo ľuďom žijúcim v chudobe. Riešenia sú, ak nájdeme spoločné cesty, na čo jeden človek sám nestačí, ale ak začne od seba a spojí sa s rovnakou skupinou dobrovoľníkov v našom združení, vieme poskytnúť príležitosť a pomôcť.

Taktiež je v našom záujme vytvárať programy aktivity, ktoré podporujú rozvoj a vzdelanie mladých ľudí v oblastiach, ktoré ich zaujímajú a chcú sa v nich neskôr uplatniť na trhu práce alebo svoje nadanie zviditeľniť vo svojom okolí.

K našim aktivitám patrí aj šírenie vzdelávania a podpora v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia prostredníctvom rôznych programov, seminárov a poradenstva, ktoré usporadúvame počas roka a sú uvedené v kalendári podujatí. Posilnenie vedomosti o užitočnosti zelene a o jej ochrane sú pre nás prioritou, nakoľko je to jediná cesta pre trvalo udržateľný rozvoj tejto planéty.

Chránenie prírody, jej zdrojov, prechod do súladu so všetkým živým, uvedomenie si vzájomnej spolupráce a fungovania života, sú podstatou toho, čo robíme. Sme vzájomne prepojení so všetkým a všetko nás spája. Bližšie vieme k tomu pomôcť vzdelávaním a programami zameranými na hlbšie spoznávanie seba samého, čím dosiahneme nielen budovanie telesného uvedomenia a rastu, ale aj budovanie rastu duchovného, a tým aj lepšie prepojenie prírody a človeka, lepšie poznanie seba samého a nakoniec, lepšia skúsenosť a znalosť o dôležitosti života na tejto planéte bez ohľadu na hmotu, ktorá je živá (strom, zviera, človek..) a potrebu jej ochrany.

Tešíme sa, že môžeme do takejto podpory života a poznania pozvať aj Vás a ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do programov a aktivít, ktoré nájdete na našej webovej stránke.

Nadchádzajúce podujatia

There are no up-coming events