Pomoc pri výsadbe a realizácii bludiska firmou www.dreviny.sk – následná údržba 2x ročne (tvarovanie a strih, čistenie od smeti, odstránenie bio odpadu)

Nadchádzajúce podujatia

There are no up-coming events